ഷീ സ്മാര്‍ട്ടിന്‍റെ കാര്‍ഷിക നേഴ്സറിയും കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വീസ് സെന്‍ററിന്‍റേയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജൂണ്‍ 26,വെള്ളിയാഴ്ച ഞാറ്റുവേല ചന്ത പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു

Welcome to TRAND

About Us

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മിതത്വം, സ്വയംപര്യാപ്തത ബോധം, പരസ്പര സേവനം ബുദ്ധി എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും, അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ സഹകരണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ...
Read More

MISSION

To promote customer by providing simplified and modernised banking and good customer realtion. To make every customer a customer for life.

VISION

To achieve customer expectations by making their dreams as our priority there by serving the community.

THRISSUR REGIONAL AGRICULTURAL NON AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO - OPERATIVE SOCIETY LTD NO.R. 1399

Take look at our

Our Facilities

സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

ചെറിയ തുകകളിലായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ...

സ്ഥിരം നിക്ഷേപം

കെ.വൈ.സി പാലിച്ചുകൊണ്ട്, മുതിർന്ന പൗരന് 1/2 % പലിശ ...

പ്രതിമാസ നിക്ഷേപ പദ്ധതി

അംഗങ്ങൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചേരാവുന്ന പ്രതിമാസ ...

വ്യവസായ വായ്‌പ

വ്യാപാരത്തിന്‍റെ ഉയർച്ചക്കുവേണ്ടി ലളിതമായ നിബന്ധനയിൽ ...

വാഹന വായ്‌പ

30 മാസം തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇരുചക്ര വാഹന വായ്‌പ ...

സാധാരണ വായ്‌പ

സംഘം എ ക്ലാസ് ഓഹരിഉടമകൾക്ക് ജാമ്യത്തിന്മേൽ ലഭിക്കുന്നു ...

വനിതാ വായ്‌പ

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ലോൺ, മിതമായ പലിശ ...

വസ്തു പണയം

അംഗങ്ങൾക്ക് ഗഹാൻ റെജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ വായ്‌പ ലഭ്യമാക്കുന്നു ...

സാലറി റിക്കവറി വായ്‌പ

സർക്കാർ/ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാലറി ...

SHE SMART Group

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വനിതകള്‍ക്കായി ഒരു തൊഴില്‍ സംരഭകത്വം എന്ന നിലയിൽ ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ്, സഹകരണ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ്, ഷീ ഫ്രെന്‍റ്ലി ഹോം സര്‍വ്വീസ്, കാര്‍ഷിക സെല്‍ഫി, സഹകരണ ഷീ അയേണ്‍ സെന്‍റര്‍, കാര്‍ഷിക നേഴ്സറി, കാര്‍ഷിക സേവന കേന്ദ്രം, മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്ന വിതരണ കേന്ദ്രം ...

Read More... / Online Booking